انصراف یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست فدراسیون پهلوانی

حمیدرضا اعرابی، قهرمان میل‌بازی سنگین کشور از نامزدی انتخابات ریاست فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای انصراف داد.
اعرابی در این باره گفت: وقتی دیدم چند نفر از نامزدهای توانمندی که ثبت‌نام کرده‌اند با من همفکر هستند و در مقابل نابسامانی یک سال اخیر فدراسیون، تصمیم گرفته‌اند وارد گود شوند من هم تصمیم گرفتم همین ابتدای کار، انصراف دهم تا آرای افرادی که همفکر هستند پخش نشود.

/ 0 نظر / 25 بازدید