آغاز مسابقات لیگ زورخانه ای از تاریخ13مهر ماه

از تاریخ 13 مهرماه سال جاری مسابقات لیگ ورزش زورخانه ای با شرکت 7 تیم شروع خواهد شد تیمهای شرکت کننده در مسابقات عبارتند از :

1- سپاهان 2- البرز 3- زنجان 4- مازندارن 5- کرمان 6- مرکزی 7- کردستان

/ 0 نظر / 23 بازدید