حکم طلوع کیان صادر شد

بالاخره بعد از حرف و حدیثهای فراوان در سایتهای مختلف خبری در خصوص نحوه برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای حکم فرهاد طلوع کیان روز چهارشنبه  توسط وزیر ورزش و جوانان صادر شد در این حکم آمده است :

به استناد بند 4 ماده 7 اساس نامه فدراسیون های آماتوری و رای مجمع مورخ 28 آذر 1392 فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای و در جهت اجرای ماده 10 اساسنامه، به موجب این حکم جنابعالی را از تاریخ 28 آذر 1392 به مدت 4 سال به ریاست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای منصوب می نمایم. انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید.

1- استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده

2- توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع آنها

3- همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته

4- ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها

5- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود

امید است با تکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

برای فرهاد طلوع کیان و همکارانش ارزوی توفیق داریم

/ 0 نظر / 14 بازدید