نتایج مسابقات تیمی زورخانه ای قهرمانی کشور

در پایان مسابقات تیمی زورخانه ای و هنر مرشدی به میزبانی استان کردستان نتایج بشرح ذیل حاصل شد

درمسابقات تیمی زورخانه ای رده سنی  ( 40-50 سال ) ، تیم استان کردستان باامتیاز
729 به مقام اول رسید و تیم های کرمانشاه با 600 امتیاز و آذربایجان غربی با 211
امتیاز به مقام های دوم و سوم رسیدند .

در مسابقات  تیمی زورخانه ای (20-40 سال ) ، 80+ کیلوگرم ، بترتیب تیم های استان کرمان با 1044 امتیاز و تیم استان کردستان با 849 امتیاز مقام های اول و  دوم رابدست آوردند .

در همین راستا مسابقات تیمی زورخانه ای رده سنی ( 20-40 سال ) ،80- کیلوگرم ، بترتیب تیم های استان یزد با 1146 امتیاز اول ، تیم استان اصفهان با 1106 امتیاز دوم و تیم استان کردستان با 1101 امتیاز سوم.

درقسمت مهارتهای مرشدی نفرات زیر بترتیب اول تاسوم شدند:

1- امیرکمالی (از استان مازندران) 2- پوریا حسین نژاد (ازاستان کرمان) 3- محمدرضا حسن پور (ازاستان خراسان جنوبی)

درپایان مسابقات بانظر کارشناسان و اساتید ورزش باستانی تیم   زورخانه ای (استان خراسان جنوبی) ، قهرمان اخلاق پهلوانی را بخوداختصاص داد.درپایان مراسم توسط نایب رئیس ودبیرفدراسیون وجمعی از اساتید به نفرات برترحکم ومدال قهرمانی داده شد .

ضمنا آقایان مصطفی مجیبی ( دبیر انجمن ورزش زورخانه ای ) و حسن فرزانه ( سرپرست کل مسابقات زورخانه ای) و صابر گنجه ای (بازرس مسابقات ) اداره کننده مسابقات بودند . ضمنا قضاوت این دوره از مسابقات بعهده آقایان صلواتی (کردستان ) خوش اندام (کرمانشاه ) ترابی (کرمان) و روشنی (گلستان ) بود و نماینده کمیته فنی اقای عطایی و سرپرست داوران اقای ارباب پور بود

/ 2 نظر / 37 بازدید
دوستدار ورزش

مرسی بابت خبر ولی آقای صابر گنجه ای هستند.

دوستدار ورزش

خدارو شکر ارتباط ما به نفع دوستانمات است و از این ارتباط برای پویایی و ثبات دوستان استفاده میکنیم یا علی مدد