فرارسیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک باد

فرار سیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بر شما مبارک .

در این روز با رای اکثریت قاطع مردم ، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت

/ 0 نظر / 6 بازدید