تشکیل کمیته رتبه بندی ورزشکاران استان گلستان

بعد از بخشنامه فدراسیون مبنی بر لغو ائین نامه ها و مقررات در دوران سرپرستی محمدرضا طالقانی کمیته رتبه بندی ورزشکاران در استان گلستان تشکیل جلسه داد و برابر آئین نامه قبلی مجددا ورزشکاران را رتبه بندی نمودند اطلاعات تکمیلی در خبرهای بعدی منتشر خواهد شد

/ 0 نظر / 12 بازدید