فولاد ماهان اصفهان قهرمان مسابقات لیگ برتر زورخانهای کشور شد

سرانجام  پس از چند هفته رقابت نه چندان جذاب بین تیمهای حاضر در لیگ برتر زورخانه ای تیم فولاد ماهان اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای شهید شکوهی کردستان و ثامن الاحجج سبزوار به ترتیب دوم و سوم شدند

در این رقابتها که در ابتدا 12 تیم ،متقاضی شرکت در لیگ بودند در هنگام قرعه کشی به شش تیم تنزل یافت و در هفته سوم و چهارم دو تیم کفایتی مشهد و هیات ساوه از ادامه حضور در رقابتها انصراف دادند و در پایان فقط شیراز به مرحله نهایی راه نیافت و سه تیم دیگر بصورت عجیبی به فینال راه یافتند ( سه تیم در فینال ) و در پایان نتایج زیر بدست آمد

نتایج هنرهای فردی

     در میل گیری سنگین نفرات زیر به مقام قهرمانی رسیدند .

1-  امین شهریاری ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  5/282  امتیاز اول

2-  مهدی دهقان ازتیم شهید شکوهی کردستان با  200  امتیاز دوم

3-  احسان سلاجقه ازتیم ثامن الحجج سبزوار با  5/151  امتیاز سوم

در دسته کباده

1-  محمد بهرامیان ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  336  امتیاز اول

2-  حسین بشیری ازتیم ثامن الحجج سبزواربا  290  امتیاز دوم

3-  سعیدرحیمی ازتیم شهیدشکوهی کردستان با 284  امتیاز سوم

دردسته چرخ تیز (بانظر کمیته فنی مسابقات )

1-  علی جلیجو ازتیم شهیدشکوهی کردستان با  384 امتیاز اول

2-  مصطفی حیدریان ازتیم ثامن الحجج سبزواربا  382  امتیاز دوم

3-  محمد شهبازی ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  355  امتیازسوم

دردسته چرخ چمنی

1-  سید جلال صالحی ازتیم شهید شکوهی کردستان با  1121  امتیاز اول

2-  مسعود علیپورازتیم ثامن الحجج سبزوار با  700  امتیاز دوم

3-  مصطفی امینی ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  561  امتیاز سوم

دردسته سنگ

1-  حمیدجوادیان ازتیم شهید شکوهی کردستان با  75/90  امتیاز اول

2-  حسین شاه پروری ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  5/88  امتیاز دوم

3-  هادی داودی ازتیم ثامن الحجج سبزوار با  5/62  امتیاز سوم

دردسته میل بازی

1-  ابوالفضل طاووسی ازتیم فولاد ماهان اصفهان با  1575  امتیاز اول

2-  پژمان سکونتی ازتیم شهید شکوهی کردستان با  930  امتیاز دوم

3-  سجاد یعقوبی ازتیم ثامن الحجج سبزوار با  765  امتیاز سوم

در مسابقات تیمی نیز نتایج زیر حاصل شد

1-  فولاد ماهان اصفهان با  894  امتیاز

2-  ثامن الحجج سبزوار با  884  امتیاز

3-  شهید شکوهی کردستان با  837  امتیاز

 

کمیته فنی مسابقات : آقایان حسن پناهی ها و صفر قاسمی

سرپرست جدول : فرشید جلیلی

رییس کمیته داوران : سید حسن سبزواری

داوران : وحید دیانی ( کرمان ) ، کوروش عباسی ( مازندران ) ، مهدی روشنی ( گلستان )

نماینده سازمان لیگ وناظر فدراسیون : حاج محمد خوش جان

دبیر انجمن زورخانه ای : مصطفی مجیبی  

/ 0 نظر / 31 بازدید